sâmbătă, mai 19, 2007

Ziua votării a început sub semnul neregulilor organizatorice şi al interpretărilor legislaţiei
Neregulile semnalate de observatorii Asociaţiei Pro Democratia (APD) în dimineaţa zilei de sâmbătă, dar şi de cetăţenii care au contactat asociaţia sunt se referã în majoritatea lor la carenţele organizatorice şi la necunoaşterea temeinicã a legislaţiei de cãtre membrii birourilor secţiilor de vot.
Potrivit unui comunicat remis agenţiei MEDIAFAX, cea mai importantã problemã semnalatã de observatorii APD în prima parte zilei de vot este legatã de posibilitatea folosirii abuzive a urnei mobile. Astfel, APD a primit o sesizare din judeţul Dâmboviţa referitoare la trimiterea urnei mobile cãtre diferite locaţii ca urmare a formulãrii unor simple solicitari verbale. APD a adresat o cerere cãtre Biroul Electoral Central privind adoptarea unei Hotãrâri BEC care sã prevadã, explicit, faptul cã urna mobilã nu poate fi trimisã decât ca urmare a depunerii, la birourile electorale ale secţiilor de votare, a unor cereri scrise.
Observatorii APD, dar şi cetãţenii care au contactat asociaţia au semnalat probleme în legatura cu accesul în secţiile de votare, lipsa indicatoarelor cãtre secţia de votare şi dezordinea din listele permanente disponibile la membrii birourilor secţiei de votare, necunoaşterea, de cãtre membrii secţiilor de votare, a reglementãrilor referitoare la persoanele care voteazã în afara localitãţii de domiciliu, exprimarea opţiunii de vot a anumitor alegãtori fãrã a semna lista electoralã şi continuarea campaniei electorale în perioada în care acest tip de activitate este ilegal.
Asociaţia Pro Democraţia (APD) monitorizeazã referendumul cu ajutorul celor 2.300 de observatori APD prezenţi, cu precãdere, în mediul rural din 32 de judeţe, al celor 38 de observatori prezenţi în secţiile de votare din alte 16 state şi al celor 5 observatori internaţionali acreditaţi prin reţeaua European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) al cãrei secretariat îl asigurã asociaţia.

Niciun comentariu: